Nowe zasady ochrony danych osobowych - RODO

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Agro-Jan Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Burmistrza Andrzeja Marka 5 w Myślenicach, 32-400 Myślenice.

Państwa dane osobowe:
  • będą przetwarzane w celu realizowania przez Państwa zamówień złożonych za pośrednictwem platformy B2B, a także w celu zrealizowania ciążących na nas obowiązków prawnych,
  • będą przetwarzane na podstawie nawiązanej pomiędzy nami współpracy,
  • mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, ale tylko i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji podjętej z nami współpracy i w zakresie obowiązków prawnych na nas ciążących,
  • będą przechowywane przez okres czasu trwania naszej współpracy, do momentu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, a także przez okres czasu przewidziany przepisami szczególnymi.
Macie Państwo prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych.
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, prawo do cofnięcia udzielonej zgody.

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, szczególnie jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.